Werkwijze

Stappenplan

Stappenplan bij Rob´s Personal Training

1. Intake

Tijdens de eerste (vrijblijvende) kennismaking bespreekt u samen met de personal trainer uw wensen en persoonlijke situatie. Er zal in goed overleg een plan van aanpak worden gemaakt waarin de door u bepaalde doelstellingen worden vastgelegd.

2. Testen en meten

Tijdens deze stap meten wij uw lichaamsgewicht, omtrek, spierpercentage en vetmassa. Ook uw hartslag en bloeddruk zijn onderdeel van de meting. Door bovenstaande metingen te verrichten, krijg ik een goed beeld van uw fysieke gesteldheid en lichaamscompositie.

3. Houdingsanalyse

Tijdens deze analyse breng ik in kaart hoe u staat, zit en beweegt in het dagelijks leven. Dit is een belangrijk onderdeel voor het realiseren van uw persoonlijke trainingsprogramma. De resultaten koppel ik aan de beweegcomponenten tijdens het trainen.

4. Training en coaching

We werken samen concreet naar uw doelen. U krijgt optimale en professionele begeleiding op het gebied van training en coaching. En natuurlijk geef ik ook ondersteuning op het vlak van gezonde voeding. Samen werken wij stap voor stap naar een gezondere levensstijl toe.